Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

NOC S ANDERSENEM 31.3.2017
vytvořeno 07.03.2017,změněno 08.03.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní knihovna v Ledcích ve spolupráci s SDH a za podpory Obecního úřadu pořádá v pátak 31. března 2017 v klubovně za obchodem "NOC S ANDERSENEM" ( Zábavný podvečer a pohádkové nocování pro děti). Akce potrvá od 18 hodin večer do 9.00 hodin ráno. Pro děti budou připraveny hry, tvořivá dílna, čtení pohádkových příběhů a spousta další zábavy. Občerstvení ( večeře a snídaně) zajištěno. Děti si s sebou vezmou: spací pytel, karimatku nebo jinou podložku, polštářek, přezůvky, psací potřeby, pastelky, oblíbenou stolní hru. Platí zákaz donášky mobilních telefonů, tabletů, notebooků a jiné elektroniky. Přihlášky jsou přijímány v místní prodejně  nebo na obecním úřadu do 30.3.2017. Pozor, počet spáčů omezen!

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PŘES TŘEBECHOVICE POD OREBEM - OD 1.3.2017
vytvořeno 28.02.2017,změněno 28.02.2017, vložil Miloš Čihák

V termínu od 1.3.2017 do 31.3.2017 bude díky uzavírce v Třebechovicích pod Orebem znemožněn průjezd autobusů mezi Masarykovým náměstí a ulicí Na Stavě, resp. Trčkova. Z tohoto důvodu muselo být přistoupeno k následujícím dopravním opatřením:

Linka IREDO 110 Dobruška – Hradec Králové

 

– spoje jedoucí přes Jeníkovice nadále obsluhují autobusovou zastávku na Masarykově náměstí. Mění se však časové polohy s ohledem delší jízdní dobu spojů od Polánek-Mitrova.

 

- Spoje jedoucí přes Polánky-Mitrov neobsluhují zastávku Masarykovo náměstí a Trčkova. Náhradními zastávkami jsou Třebechovice pod Orebem,,škola a Třebechovice pod Orebem,,Bor ve Vitouškově ulici. Autobusy budou na těchto zastávkách stavět dle výlukových jízdních řádů.

 

Linka 660052 – Deštné v Orlických horách – Hradec Králové – (Praha)

 

- Linka nezajíždí na Masarykovo náměstí, náhradní zastávkou je zastávka Třebechovice pod Orebem,,škola, na které staví všechny spoje linky 660052

 

- Na odjezdu z Hradce Králové jsou spoje uspíšeny o 2-3 minuty

JARNÍ BRIGÁDA 8.4.2017
vytvořeno 22.03.2017, vložil Miloš Čihák

Jarní brigáda na úklid hřiště, areálu koupaliště, návsi v Ledcích a Újezdci a na úklid hřiště a návsi v Klášteře n.D. se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 od 09.00 hodin. S sebou : hrábě, lopatu, koště, kolečko. Občerstvení zajištěno.

SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU A STARÉHO PAPÍRU 8.4.2017
vytvořeno 22.03.2017, vložil Miloš Čihák

SDH Ledce provede v sobotu 8.4.2017 od 08.00 hod. sběr železného odpadu a starého papíru.

 

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 4.4.2017
vytvořeno 20.03.2017, vložil Miloš Čihák

ČEZ DISTRIBUCE a.s. upozorňuje na plánované přerušení dodávky elektřiny v obci Ledce v termínu 4.4.2017 od 08.00 do 15.00 hodin. Přerušení dodávky se týká následujících odběrných míst : č.p. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 61, 62, 82 a 86.

 

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2017
vytvořeno 07.03.2017, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- KČ za osobu lze hradit od 9.března do 27. dubna 2017 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.

 

ZÁPIS ŽÁKŮ V ZŠ TŘEBECHOVICE P.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018
vytvořeno 28.02.2017, vložil Miloš Čihák

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017-2018 se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 od 14.00-18.00 hodin a v sobotu 8. dubna 2017 od 08.00-10.00 hodin.Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2010 do 31.8.2011. 

ZAHÁJENÍ PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU 11.3.2017
vytvořeno 28.02.2017, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 11.3.2017. Provozní doba úložiště je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin.

FÚ Královéhradeckého kraje - daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel
vytvořeno 11.08.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň.

Tisková zpráva je přiložena v příloze.

Přiložené soubory:
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
vytvořeno 23.06.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj informuje o elektronické evidenci tržeb. Viz. příloha

Přiložené soubory:
Cestovní doklady pro děti
vytvořeno 12.05.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Ministerstvo vnitra vydává informaci o postupu při vyřizování cestovních pasů pro osoby mladší 15 let. Tyto informace jsou uvedeny v příloze.

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 1.POL. 2017
vytvořeno 20.11.2016,změněno 20.11.2016, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3.,29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.a 21.6.2017.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.