Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

TANEČNÍ VEŘERY S VÝUKOU
vytvořeno 09.11.2019, vložil Miloš Čihák

Sobotní TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové v Obecním sále v Bolehošti budou zahájeny 18.1.2019. Cena kurzu 1400,- za pár. Termíny :18.1., 1.2., 15.2., 22.2.,7.3. a 14.3.2019. Bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 29.11.2019
vytvořeno 09.11.2019, vložil Miloš Čihák

V termínu 29.11.2019 bude v celé obci Ledce a místních částech Klášter n.D. a Újezdec přerušena dodávka elektřiny v čase od 13.00-15.00 hod. Přerušení dodávky je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

VÝLET - ADVENTNÍ V BRNO 7.12.2019
vytvořeno 27.10.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad pořádá v sobotu 7. prosince výlet do Brna. Odjezd v 7.00 hod. z Ledec, předpokládaný návrat do 21.00 hod. Program: Návštěva Brněnského výstavišitě - 400 prodejců, řemeslný jarmark, kulinářské speciality, hudba a Vánočních trhů na náměstí Svobody, na Zelňáku, na Dominikánském a Moravském náměstí. Přihlášky v místním obchodě nebo na OÚ od 1.11. do 2.12.2019. Cena zájezdu - dospělí 150,- Kč, děti zdrama. Kapacita zájezdu - 56 míst.

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2019
vytvořeno 24.10.2019,změněno 24.10.2019, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2019 mohou občané uhradit od 31.10.2019 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ POVINNÉHO ČIPOVÁNÍ PSŮ 29.11.2019
vytvořeno 23.09.2019,změněno 23.09.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění povinného čipování psů. Čipování psů proběhne v pátek 29.11.2019 od 16.00 do 17.00 hod. u hasičské klubovny za obchodem. Čipování provede MVDr. Jaroslav Šedivý z Opočna. Cena čipu včetně aplikace 490 - 550,- Kč. Zájemci o zajištění čipování se mohou hlásit na obecním úřadu nebo v místním obchodě do 25.11.2019.Bližší informace k čipování - viz. příloha.

Přiložené soubory:
Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.Zprávy pro občany

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM A UŽIVATELŮM POZEMKŮ- ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
vytvořeno 28.10.2019, vložil Miloš Čihák

Společnost ČEPS a.s. jako vlastník a provozovatel zvlášť/velmi vysokého napětí upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nichž se toto vedení nachází na povinnost údržby ochranného pásma. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 metrů. bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
vytvořeno 21.09.2019,změněno 21.09.2019, vložil Miloš Čihák

ČEZ Distribuce a.s. ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na než zasahuje ochanné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s. . Více viz příloha. 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH- nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
vytvořeno 27.08.2019, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VE 2. POL. ROKU 2019
vytvořeno 28.06.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 2. polovině roku 2019 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. a 18.12.

SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU
vytvořeno 27.03.2019, vložil Miloš Čihák

Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad, bioodpad, nádoby na drobný kovový odpad a použitý rostlinný olej. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze.