Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

PRODEJ KUŘIC A KRŮT 3.5.2019
vytvořeno 24.04.2019, vložil Miloš Čihák

V pátek 3. května 2019 bude firma Svoboda-Lučice, drůbežárna Mírovka,od 16.25 hodin na parkovišti na návsi v Ledcích prodávat nosné kuřice ve stáří 19 týdnů, cena 165,- Kč/ks (barva červená a černá) a rozkrmené krůty, stáří 8 týdnů, cena 270,- Kč/ks. Možnost objednání na tel. 569 489 358 nebo na emailu: svoboda.lucice@seznam.cz.

 

VÝLET- CIKÁNSKÉ TOULKY OHNIŠOV 27.4.2019
vytvořeno 18.04.2019, vložil Miloš Čihák

SDH Ledce pořádá v sobotu 27. dubna 2019 výlet na "Cikánské toulky" do Ohnišova. Odjezd autobusu - Ledce 7.30 hod, Klášter 7.40 hod.. Předpokládaný návrat - cca 14.00 hod. Doprava zdarma.

 

LEDECKÉ FOLK&COUNTRY NOTOVÁNÍ 11.5.2019
vytvořeno 18.04.2019,změněno 18.04.2019, vložil Miloš Čihák

Klub netradičních nápadů Ledce Vás srdečně zve na "Ledecké folk & country notování" dne 11.5.2019 od 16.00 hod. v areálu kopaliště. K tanci a poslechu hrají skupiny ČOKOLI a HAHA BAND. Bohaté občerstvení zajištěno - grilovaný divočák, zvěřinový guláš.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4.2019
vytvořeno 07.04.2019,změněno 07.04.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad, SDH a Klub netradičních nápadů Ledce Vás srdečně zvou 30. dubna 2019 na tradiční lampiónový průvod a pálení čarodějnic. Sraz účastníků v 17.30 hod. na parkovišti na návsi v Ledcích. Místo konání čarodějnic - areál koupaliště. Občerstvení zajištěno - první grilování v roce 2019.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM - K.Ú. KLÁŠTER N.D.
vytvořeno 10.03.2019, vložil Miloš Čihák

Obec Ledce podle ustanovení §38 odst.1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové č.j. OO-3/2018-602,že v katastrálním území Klášter n.D. obce Ledce bude dne 15.4.2019 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. více - viz. příloha.

Přiložené soubory:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2019
vytvořeno 28.02.2019, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2019
vytvořeno 03.02.2019,změněno 03.02.2019, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- KČ za osobu lze hradit od 7. února do 29. dubna 2019 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.

 

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.Zprávy pro občany

PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU
vytvořeno 27.03.2019, vložil Miloš Čihák

Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad, bioodpad, nádoby na drobný kovový odpad a použitý rostlinný olej. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V 1. POL. ROKU 2019
vytvořeno 06.12.2018, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2019 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 3.1. (vyjímečně ve čtvrtek),16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6. a 19.6.2019.