Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

DENNÍ TURNAJ V NOHEJBALU 22.9.2018
vytvořeno 14.09.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad a Klub netradičních nápadů Ledce pořádají v sobotu 22. září 2018 od 10.00 hod. na místním hřišti  30. ročník nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných hráčů "ZLATÁ LEDECKÁ KECKA". Během celého turnaje bude zajištěno bohaté občerstvení. Od 16.00 hod. následují posvícenské hody. Startovné 200,- Kč na tým, přihlášky do 20.8.2018 na tel. 604 104 276, email:smida.honza@gmail.com.  Brigáda na přípravu turnaje se uskuteční ve středu 19.9. od 17.00 hod. ( hrabání listí, úklid hřiště) a v pátek 21.9. od 17.00 hod. ( stavění párty stanu).

Přiložené soubory:
ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
vytvořeno 11.09.2018, vložil Miloš Čihák

Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán vydal dne 5.9.2018 ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK pro celé území Královéhradeckého kraje. Vice viz. příloha.

Přiložené soubory:
OMEZENÁ PROVOZNÍ DOBA MÍSTNÍHO OBCHODU - OD 10.9.2018
vytvořeno 08.09.2018, vložil Miloš Čihák

Provozní doba místního obchodu bude z důvodu nemoci omezena a to následovně :PO-ST-PÁ 7.00-12.00 hod., ÚT-ČT 7.00-10.00 hod. a SO - 7.00-9.00 hod. 

 

OBECNÍ VÝLET - OSTRAVA -VÍTKOVICE 29.9.2018
vytvořeno 07.09.2018,změněno 10.09.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad pořádá v sobotu 29. září 2018 výlet do Ostravy-Vítkovic.

Odjezd autobusu : 06.00 hod. z Ledec (autobusová zastávka), předpokládaný návrat 22.00 hod.

Program výletu :

1. Návštěva důlní oblasti Vítkovice

2. Hornické muzeum Petřkovice Landek

3. Svět miniatur - Miniuni

4. Okružní jízda Ostravou

5. Vyhlídka nad věznicí Mírov

6. Společná večeře v Moravské Třebové

 

Přihlášky v obchodě nebo obecním úřadu od 8.9. do 28.9.2018 nebo naplnění kapacity zájezdu. Kapacita zájezdu - 67 účastníků.

Cena  dospělí 300,- Kč, děti zdarma. Bližší informace k výletu jsou k dispozici ve vývěskách v obci.

 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LEDCE 8.10.2018
vytvořeno 05.09.2018, vložil Miloš Čihák

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Ledce, s odborným výkladem projektanta, se koná v pondělí 8. října 2018 od 17.00 hod. na Obecním úřadu Ledce. Více informací - viz. příloha.

Přiložené soubory:
REKONSTRUKCE SILNICE II/298 LEDCE-OPOČNO - 2. ETAPA - AKTUÁLNÍ INFORMACE 8.9.2018
vytvořeno 17.05.2018,změněno 09.09.2018, vložil Miloš Čihák

Od 10.9.2018 je silnice Ledce Opočno průjezdná v celém úseku.

 

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2018
vytvořeno 26.03.2018,změněno 13.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2018.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPODU PRO ROK 2018
vytvořeno 11.03.2018, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- KČ za osobu lze hradit od 15. března do 26. dubna 2018 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.Zprávy pro občany

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
vytvořeno 13.09.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Ledcích,  dne 3. 10. 2018, od 7:30 - 15:00.

Čísla popisná dotčená přerušením dodávky elektřiny:

84U 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 30 31 32 34 35 36 37 38 39 4 40 42 44 5 51 52 53 54 55 58 59 6 60 63 64 65 66 67 68 69 7 70 71 72 73 76 77 77/3 78 79 8 80 9 parc.č. 27/2 parc.č. 683

Přerušení dodávky elekřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
vytvořeno 13.09.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Ledcích - Klášter nad Dědinou dne 2. 10. 2018, od 7:30 - 16:00.

Čísla popisná dotčená přerušením dodávky elektřiny:

1 10 12 15 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 32 33 4 5 6 7 8 9

Přerušení dodávky elekřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 2. POL. 2018
vytvořeno 08.12.2017,změněno 04.07.2018, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude ve 2. polovině roku 2018 probíhat 1x za 14 dní (lichý týden – středa) v následujících termínech: 4.7.,18.7.,1.8.,15.8.,29.8.,12.9.,26.9.,10.10.,24.10.,7.11.,21.11.,5.12.  19.12.2018. Popelnice musí být ke svozu připravena již v 6.00 hod.

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016