Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - KONEC PLATNOSTI OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ VYDANÝCH V ROCE 2007
vytvořeno 12.12.2016,změněno 02.01.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad upozorňuje občany na to, že v měsíci únoru 2017 končí většině držitelů občanského průkazu v naší obci jeho platnost. Jedná se o občanské průkazy vydané v roce 2007.Nový občanský průkaz vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor správní,oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Kontakt : Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové. Úřední hodiny- pondělí a středa 08.00-17.00, úterý a čtvrtek 08.00-14.00 a pátek 08.00-12.00 hod. Žádost lze podat osobně v úředních hodinách nebo přes online registraci. Bližší info - viz. příloha.

 

Přiložené soubory:
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE 6.3.2017
vytvořeno 17.02.2017, vložil Miloš Čihák

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 6. března 2017 od 18.00 hod. na obecním úřadu.

Přiložené soubory:
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 10.2.2017
vytvořeno 10.02.2017, vložil Miloš Čihák

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj nařídila 10. února z důvodu výskytu ptačí chřipky v lokalitě Žďár nad Orlicí mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření této nákazy. Obec Ledce se nachází v pásmu dozoru. Bližší informace jsou k dispozici na elektronické úřední desce nebo úřední desce v obci.

 

Přiložené soubory:
INFORMACE K VÝSKYTU PTAČÍ CHŘIPKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NA PTAČÍ CHŘIPKU
vytvořeno 11.01.2017, vložil Miloš Čihák

Obec obdržela od Magistrátu města Hradec Králové, odboru krizového řízení, informace k výskytu ptačí chřipky a preventivním opatřením na ptačí chřipku. Bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
FÚ Královéhradeckého kraje - daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel
vytvořeno 11.08.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň.

Tisková zpráva je přiložena v příloze.

Přiložené soubory:
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
vytvořeno 23.06.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj informuje o elektronické evidenci tržeb. Viz. příloha

Přiložené soubory:
Cestovní doklady pro děti
vytvořeno 12.05.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Ministerstvo vnitra vydává informaci o postupu při vyřizování cestovních pasů pro osoby mladší 15 let. Tyto informace jsou uvedeny v příloze.

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 1.POL. 2017
vytvořeno 20.11.2016,změněno 20.11.2016, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3.,29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.a 21.6.2017.

TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU 2017
vytvořeno 24.05.2016,změněno 24.05.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Ledce a Očelice pořádají TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové. Zahájení kurzu : neděle 15. ledna 2017 v 17.00 hod. ( 6 lekcí a závěrečný věneček). Místo konání : Kulturní sál Obecního hostince v Bolehošti. Cena kurzu : 1600,- Kč za pár. Info a přihlášky : alena.fr@seznam.cz nebo na tel. 604 266 693, 604 570 696.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.