Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

PODZIMNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID V OBCI 16.11.2019
vytvořeno 11.10.2019,změněno 11.10.2019, vložil Miloš Čihák

Podzimní brigáda na úklid v Ledcích, Újezdci a Klášteře nad Dědinou (areál koupaliště, hřiště, veřejná prostranství atd.) se uskuteční v soboutu 16. listopadu 2019 od 09.00 hod.. S sebou - hrábě, lopaty, košťata, kolečka. Občerstvení zajištěno po brigádě v klubovně za obchodem.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE 21.10.2019
vytvořeno 08.10.2019, vložil Miloš Čihák

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 21.10.2019 od 18.00 hod. na obecním úřadu.

Přiložené soubory:
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 2.11.2019
vytvořeno 23.09.2019,změněno 10.10.2019, vložil Miloš Čihák

Firma Marius Pedersen zajistí v naší obci  v sobotu 2. listopadu 2019 mobilní svoz nebezpečných odpadů. Stanoviště, kde bude odpad vybírán - Klášter n.D. (náves)- 11.40-12.05 hod., Ledce (náves) - 12.15-12.40hod., Újezdec (náves) - 12.50-13.15 hod..Ledničky, mrazničky, televizory, monitory,ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.Občané musí být přítomni při předávce odpadu, odložené odpady nebudou vyvezeny.

 

NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ POVINNÉHO ČIPOVÁNÍ PSŮ 29.11.2019
vytvořeno 23.09.2019,změněno 23.09.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění povinného čipování psů. Čipování psů proběhne v pátek 29.11.2019 od 16.00 do 17.00 hod. u hasičské klubovny za obchodem. Čipování provede MVDr. Jaroslav Šedivý z Opočna. Cena čipu včetně aplikace 490 - 550,- Kč. Zájemci o zajištění čipování se mohou hlásit na obecním úřadu nebo v místním obchodě do 25.11.2019.Bližší informace k čipování - viz. příloha.

Přiložené soubory:
UPOZORNĚNÍ - VÝVOZ ODPADNÍCH VOD Z JÍMEK, SEPTIKŮ,ČOV 14.-15.11.2019
vytvořeno 20.09.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění vývozu odpadních vod z jímek, septiků a ČOV. Vývoz se uskuteční v termínu 14.-15.11.2019.Objednávky vývozu jsou přijímány v místním obchodě nebo na obecním úřadu do 24.10.2019. Vývoz zajišťuje firma AQUA SERVIS a.s., Rychnov n.Kn. Dosah hadic 35 metrů,vývoz bude prováděn automobilem s obsahem cisterny 11 m3. Cena - obsahuje výkon na místě, likvidaci odpadních vod a vyčištění jímky tlakovou vodou. Doprava bude rozpočítána mezi zákazníky. Doprava  1km 40,- , sání 1/4 hod. 275,- , čištění 1m3 od 60 do 360,-(dle hustoty kalu). Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH. Bližší informace k vývozu poskytne na tel. 604 782 487 p. M. Petřík.   

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.Zprávy pro občany

UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
vytvořeno 21.09.2019,změněno 21.09.2019, vložil Miloš Čihák

ČEZ Distribuce a.s. ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na než zasahuje ochanné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s. . Více viz příloha. 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH- nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
vytvořeno 27.08.2019, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VE 2. POL. ROKU 2019
vytvořeno 28.06.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 2. polovině roku 2019 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. a 18.12.

SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU
vytvořeno 27.03.2019, vložil Miloš Čihák

Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad, bioodpad, nádoby na drobný kovový odpad a použitý rostlinný olej. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze.