Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4.2017
vytvořeno 23.04.2017,změněno 24.04.2017, vložil Miloš Čihák

Tradiční lampiónový průvod a pálení čarodějnic se uskuteční v neděli 30.dubna 2017. Sraz účastníků v 19.00 hod. na parkovišti na návsi v Ledcích. Místo konání čarodějnic - areál koupaliště. Občerstvení zajištěno - otevřen stánek.

 

UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ 1.4.-31.8.2017
vytvořeno 31.03.2017,změněno 31.03.2017, vložil Miloš Čihák

Od 1.4.-31.8.2017 jsou v platnosti nové jízdní řády autobusů. Důvodem jsou opravy komunikací v Třebechovicích pod Orebem. Opět funguje zastávka na náměstí, u některých spojů je přidána zastávka u školy. ranní spoj zůstává ( zastavuje u školy), odpolední dětmi nejvíc využívané spoje jezdí opět z náměstí. Více - viz. příloha.

Přiložené soubory:
VÝLET-CIKÁNSKÉ TOULKY OHNIŠOV 29.4.2017
vytvořeno 25.04.2017, vložil Miloš Čihák

SDH Ledce pořádá v sobotu 29. dubna 2017 výlet na "Cikánské toulky" do Ohnišova. Odjezd autobusu - Klášter 07.15 hod., Ledce 07.30 hod., Újezdec 07.35 hod.. Předpokládaný návrat - cca 14.00 hod. Doprava zdarma.

 

MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA V JÍZDNÍM ŘÁDU AUTOBUSU - OD 1.5.2017
vytvořeno 21.04.2017, vložil Miloš Čihák

Spoj s odjezdem z Ledec v 5:59 nově nekončí v Třebechovicích pod Orebem u železniční stanice, ale bude prodloužen přes Běleč do Hradce Králové.

Přiložené soubory:
UZAVÍRKA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ V TŘEBECHOVICÍCH P.O. 24.4.-2.5.2017
vytvořeno 19.04.2017, vložil Miloš Čihák

Z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů dojde k úplné uzavírce komunikace v ulici Na Stavě (24.4.-28.4.2017) a v ulici Pardubická (24.4.-2.5.2017). V termínu od 24.4. do 28.4.2017 nebude v provozu autobusová zastávka u základní školy, nahradní zastávkou bude zastávka na Masarykově náměstí. V platnosti zůstávají stávající výlukové jízdní řády, ale předpokládá se zpoždění spojů cca 5-10 minut.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2017
vytvořeno 07.03.2017, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- KČ za osobu lze hradit od 9.března do 27. dubna 2017 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.

 

FÚ Královéhradeckého kraje - daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel
vytvořeno 11.08.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň.

Tisková zpráva je přiložena v příloze.

Přiložené soubory:
Cestovní doklady pro děti
vytvořeno 12.05.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Ministerstvo vnitra vydává informaci o postupu při vyřizování cestovních pasů pro osoby mladší 15 let. Tyto informace jsou uvedeny v příloze.

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 1.POL. 2017
vytvořeno 20.11.2016,změněno 20.11.2016, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3.,29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.a 21.6.2017.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 14.-15.7.2017
vytvořeno 05.04.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly, příp. čištění komínů proběhnou v termínu 14.-15.7.2017. Cena za zprávu o kontrole 280,- Kč, cena za čištění 70-120,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 13.7.2017.

 

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.