Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

605 060 898   starosta

739 029 346   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

ZÁJEZD NA MUZIKÁL "DOKTOR OX" 15.12.2018
vytvořeno 26.10.2018,změněno 06.11.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce pořádá v sobotu 15.12.2018 zájezd do Prahy na muzikál "DOKTOR OX".

Odjezd autobusu v 11.00 hod. ze zastávky v Ledcích, předpokládaný návrat do 22.00 hod.

Cena vstupenky včetně dopravy 500,- Kč .

Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadu od 8.11.2018( pondělí 18.00-19.00 hod., čtvrtek od 18.00-20.00 hod.) do 10.12.2018. 

 

KNIHA "OBČANÉ LEDEC, KLÁŠTERA NAD DĚDINOU A ÚJEZDCE V ZRCADLE ČASU"
vytvořeno 17.10.2018,změněno 17.10.2018, vložil Miloš Čihák

Občané mají možnost objednání knihy "Občané Ledec, Kláštera nad Dědinou a Újezdce v zrcadle času". Knihu v hodnotě 1500,- Kč si lze závazně objednat na Obecním úřadu Ledce, místní prodejně nebo u paní M.Čihákové do 22. listopadu 2018. Případný dotisk knihy je plánován na jaro 2019.

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2018
vytvořeno 26.03.2018,změněno 13.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2018.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPODU PRO ROK 2018
vytvořeno 11.03.2018, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- KČ za osobu lze hradit od 15. března do 26. dubna 2018 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.Zprávy pro občany

OPRAVA MÍSTNÍHO ROZHLASU
vytvořeno 27.09.2018, vložil Miloš Čihák

Z důvodu opravy místního rozhlasu (výměna vysílacího pracoviště a napojení na IZS HZS ČR) budou na dobu nezbytně nutnou mimo provoz rozhlasová "hnízda" u bytového domu č.p.77 v Ledcích, u č.p. 12 v Újezdci a č.p. 24 v Klášteře n.D.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 2. POL. 2018
vytvořeno 08.12.2017,změněno 04.07.2018, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude ve 2. polovině roku 2018 probíhat 1x za 14 dní (lichý týden – středa) v následujících termínech: 4.7.,18.7.,1.8.,15.8.,29.8.,12.9.,26.9.,10.10.,24.10.,7.11.,21.11.,5.12.  19.12.2018. Popelnice musí být ke svozu připravena již v 6.00 hod.

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016