Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

UKONČENÍ PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU 9.12.2017
vytvořeno 20.11.2017, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude v letošním roce ukončen v sobotu 9. prosince. Provoz bude opětovně zahájen v březnu 2018.

 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ V BOLEHOŠTI 9.12.2017
vytvořeno 18.11.2017,změněno 18.11.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Ledce a Očelice pořádají tradiční “Předvánoční setkání seniorů“, které se uskuteční v sobotu 9. prosince 2017 od 14 hodin ve Společenském sále v Bolehošti. K tanci a poslechu hraje skupina FANTASY MUSIC. Senioři obdrží poukaz na občerstvení v hodnotě 120,- Kč. Doprava na místo i zpět je zajištěna autobusem. Odjezd autobusu  -  Klášter 13.20, Ledce 13.25 a Újezdec 13.30 hod.

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2017
vytvořeno 02.11.2017, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2017 mohou občané uhradit od 9.11.2017 na obecním úřadu ( čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

ZÁJEZD NA MUZIKÁL "MEFISTO" 9.12.2017
vytvořeno 17.10.2017,změněno 18.11.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce pořádá v sobotu 9.12.2017 zájezd do Prahy na muzikál "MEFISTO".

Odjezd autobusu ve 12.00 hod. ze zastávky v Ledcích, předpokládaný návrat do 22.00 hod.

Cena vstupenky včetně dopravy 500,- Kč .

Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadu od 2. listopadu 2017 vždy v pondělí 18.00-19.00 hod. nebo ve čtvrtek od 18.00-20.00 hod.

Upozornění: Ke dni 16.11.2017 zbývá 19 volných vstupenek.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník k.ú. Ledce - stav k 1.8.2017
vytvořeno 14.09.2017,změněno 24.09.2017, vložil Ing. Jana Truhlářová

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 8. 2017.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněnna webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 2. POL. 2017
vytvořeno 13.07.2017, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 2. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., a 20.12.2017. 

 

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.

TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU 2018
vytvořeno 24.05.2016,změněno 26.10.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť a Ledce pořádají TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové. Zahájení kurzu : neděle 14. ledna 2018 v 17.00 hod. ( 6 lekcí a závěrečný věneček). Místo konání : Sál Obecního hostince v Bolehošti. Cena kurzu : 1600,- Kč za pár. Info a přihlášky : alena.fr@seznam.cz nebo na tel. 604 266 693 a 604 570 696.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016