Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU - ČTYŘHRA 26.12.2016
vytvořeno 08.12.2015,změněno 24.11.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce ve spolupráci s SDH pořádá tradiční "Vánoční turnaj ve stolním tenisu " -čtyřhře. Turnaj se uskuteční v pondělí 26. prosince 2016 od 13.30 hod. v klubovně za obchodem. Přihlášky do turnaje  jsou přijímány do 23.12. na tel. 603 276 156 - pan Luboš Šmída. Startovné 50,- za hráče, občerstvení po celou dobu konání turnaje zajištěno. Turnaj je určen pouze pro občany Ledec, Újezdce a Kláštera, osob pocházejících z těchto obcí a pozvané hosty.

 

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁVSI 23.12.2016
vytvořeno 20.11.2016,změněno 24.11.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad v Ledcích srdečně zve občany na tradiční "Zpívání u vánočního stromu", které se uskuteční v pátek 23. prosince 2016 od 18.00 hodin na návsi. Na programu je vystoupení několika členů dechové hudby Valanka a ohňostroj. Drobné dárky pro děti a občerstvení pro všechny zajištěno.Po ukončení akce je zajištěno posezení v hasičské klubovně.

ZÁJEZD NA MUZIKÁL "MÝDLOVÝ PRINC" - 4.12.2016
vytvořeno 20.10.2016,změněno 14.11.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce pořádá v neděli 4.12.2016 zájezd do Prahy na muzikál "Mýdlový princ".

Odjezd autobusu v 11.00 hod. ze zastávky v Ledcích, předpokládaný návrat do 22.00 hod.

Cena vstupenky včetně dopravy 500,- Kč .

Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadu od 27. října 2016 vždy v pondělí 18.00-19.00 hod. a ve čtvrtek od 18.00-20.00 hod.

Upozornění : Ke dni 14.11.2016 je k dispozici 17 volných vstupenek.

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOU REVIZI KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
vytvořeno 05.10.2016,změněno 05.10.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad upozorňuje občany na povinnou revizi kotlů na tuhá paliva. Novela Zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31.prosince 2016.Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu §17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení. Kompletní seznam všech oprávněných revizních techniků na kotle na tuhá paliva v Královéhradeckém kraji je k dispozici na webové adrese:  http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=HKK . Bližší informace - viz. přílohy.

Přiložené soubory:
FINANČNÍ ÚŘAD - Placení daně z nemovitých věcí
vytvořeno 09.11.2015,změněno 28.04.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce obce jsou uveřejněny informace k placení daně z nemovitých věcí.

 

Přiložené soubory:
PRODEJ VÝROBKŮ UŽIVATELEK DOMOVA DĚDINA V MÍSTNÍM OBCHODĚ - 10.12.2016
vytvořeno 03.12.2016, vložil Miloš Čihák

V sobotu 10. prosince proběhne v místním obchodě prodej výrobků uživatelek Domova Dědina.

UKONČENÍ PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU - 10.12.2016
vytvořeno 03.12.2016, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude v letošním roce ukončen v sobotu 10. prosince. Provoz bude opětovně zahájen v březnu 2017.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI NA TÉMA "VÁNOCE"
vytvořeno 01.12.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní knihovna v Ledcích vyhlašuje další ročník výtvarné soutěže pro děti na téma "Vánoce". Obrázky a výtvory lze odevzdat do 22.12.1016 do knihovny, obchodu nebo na obecní úřad. Vyhlášení soutěže proběhne 23.12. v rámci tradičního "Zpívání u vánočního stromu" na návsi.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE 7.12.2016
vytvořeno 24.11.2016, vložil Miloš Čihák

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční ve středu 7.prosince 2016 2016 od 18.00 hod. na obecním úřadu.

Přiložené soubory:
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ 10.12.2016
vytvořeno 23.11.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Ledce a Očelice pořádají tradiční “ Předvánoční setkání seniorů“, které se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016 od 14 hodin ve Společenském sále v Bolehošti. K tanci a poslechu hraje skupina FANTASY MUSIC. Senioři obdrží poukaz na občerstvení v hodnotě 120,- Kč. Doprava na místo je zajištěna autobusem. Odjezd autobusu  -  Klášter 13.20, Ledce 13.25 a Újezdec 13.30 hod. Doprava zpět je zajištěna ve dvou časech - cca 19.00 a 21.00 hod.

 

Přiložené soubory:
FÚ Královéhradeckého kraje - daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel
vytvořeno 11.08.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň.

Tisková zpráva je přiložena v příloze.

Přiložené soubory:
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
vytvořeno 23.06.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj informuje o elektronické evidenci tržeb. Viz. příloha

Přiložené soubory:
Cestovní doklady pro děti
vytvořeno 12.05.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Ministerstvo vnitra vydává informaci o postupu při vyřizování cestovních pasů pro osoby mladší 15 let. Tyto informace jsou uvedeny v příloze.

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 1.POL. 2017
vytvořeno 20.11.2016,změněno 20.11.2016, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3.,29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.a 21.6.2017.

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2016
vytvořeno 20.10.2016,změněno 31.10.2016, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2016 mohou občané uhradit od 27.10.2016 na obecním úřadu ( čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 2. POL. 2016
vytvořeno 07.07.2016,změněno 07.07.2016, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude ve 2. polovině roku 2016 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 6.7.,20.7.,3.8.,17.8.,31.8.,14.9.,28.9.,12.10.,26.10.,9.11.,23.11.,7.12., 21.12.2016

 

TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU 2017
vytvořeno 24.05.2016,změněno 24.05.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Ledce a Očelice pořádají TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové. Zahájení kurzu : neděle 15. ledna 2017 v 17.00 hod. ( 6 lekcí a závěrečný věneček). Místo konání : Kulturní sál Obecního hostince v Bolehošti. Cena kurzu : 1600,- Kč za pár. Info a přihlášky : alena.fr@seznam.cz nebo na tel. 604 266 693, 604 570 696.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.