Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 23.12.2019
vytvořeno 14.12.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad v Ledcích srdečně zve občany na tradiční "Zpívání u vánočního stromu", které se uskuteční v pondělí 23. prosince 2019 od 18.00 hodin na návsi. Na programu je vystoupení několika členů dechové hudby Valanka a ohňostroj. Drobné dárky pro děti a občerstvení pro všechny zajištěno.Po ukončení akce je zajištěno posezení v klubovně za obchodem.

Přiložené soubory:
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 26.12.2019
vytvořeno 14.12.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce pořádá tradiční "Vánoční turnaj ve stolním tenisu " -čtyřhře. Turnaj se uskuteční ve čtvrtek 26. prosince 2019 od 13.30 hod. v klubovně za obchodem. Přihlášky do turnaje  jsou přijímány do 23.12. na tel. 604 104 276 - pan Jan Šmída. Startovné 50,- za hráče, občerstvení po celou dobu konání turnaje zajištěno. Turnaj je určen pouze pro občany Ledec, Újezdce a Kláštera, osob pocházejících z těchto obcí a pozvané hosty.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OBCI 4.1.2020
vytvořeno 09.12.2019, vložil Miloš Čihák

V sobotu 4. ledna 2020 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka, kterou v rámci celorepublikové sbírky pořádá Oblastní charita Hradec Králové. Mezi 9.a 15. hodinou vás navštíví koledníci s prosbou o příspěvek. Více - viz. příloha.

Přiložené soubory:
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI - DO 23.12.2019
vytvořeno 09.12.2019,změněno 09.12.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní knihovna v Ledcích vyhlašuje další ročník výtvarné soutěže pro děti na téma: Čerti,vánoce,zima.Obrázky lze odevzdat nejpozději do 22.12.2019 do knihovny nebo na obecní úřad. Autorům, kteří své obrázky odevzdají po termínu nebude zaručena odměna. Vyhodnocení celé soutěže proběhne v pondělí 23.12.2019 v rámci akce "Zpívání u vánočního stromu" na návsi v Ledcích. Obrázky budou po celou dobu soutěže vystaveny v okně obecní knihovny.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE 16.12.2019
vytvořeno 04.12.2019,změněno 09.12.2019, vložil Miloš Čihák

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 16. prosince od 18.00 hod. na obecním úřadu.

Přiložené soubory:
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ 14.12.2019
vytvořeno 29.11.2019,změněno 29.11.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Ledce a Očelice pořádají tradiční “Předvánoční setkání seniorů“, které se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019 od 14 hodin ve Společenském sále v Bolehošti. K tanci a poslechu hraje skupina COMBI. Senioři obdrží poukaz na občerstvení v hodnotě 120,- Kč. Doprava na místo i zpět je zajištěna obecním automobilem. Odjezd: Klášter 13.15, Ledce 13.20 a Újezdec 13.25 hod. V případě potřeby bude svoz a rozvoz zajištěn vícekrát.

Přiložené soubory:
UKONČENÍ PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU 7.12.2019
vytvořeno 21.11.2019, vložil Miloš Čihák

Pravidelný provoz úložiště odpadů v Úvozu bude v letošním roce ukončen v sobotu 7.12.2019. Úložiště odpadů bude opětovně pravidelně otevřeno od března 2020. V případě potřeby mají občané možnost uložit biologicky rozložitelný odpad i v mezidobí, kdy není zajištěn pravidelný provoz úložiště odpadů a to na základě předchozí domluvy s provozovatelem úložiště ( obec Ledce).Od prosince 2019 bude nádoba na použité jedlé oleje a tuky umístěna za knihovnou na návsi hned vedle kontejneru na textil. 

TANEČNÍ VEŘERY S VÝUKOU 2020
vytvořeno 09.11.2019,změněno 29.11.2019, vložil Miloš Čihák

Sobotní TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové v Obecním sále v Bolehošti budou zahájeny 18.1.2020. Cena kurzu 1400,- za pár. Termíny :18.1., 1.2., 15.2., 22.2.,7.3. a 14.3.2020. Bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2019
vytvořeno 24.10.2019,změněno 24.10.2019, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2019 mohou občané uhradit od 31.10.2019 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.