Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V OBCI 20.4.2019
vytvořeno 19.03.2019,změněno 19.03.2019, vložil Miloš Čihák

Firma Marius Pedersen zajistí v naší obci  v sobotu 20. dubna 2019 mobilní svoz nebezpečných odpadů. Stanoviště, kde bude odpad vybírán - Újezdec (náves)- 08.00-08.25 hod., Ledce (náves) - 08.35-09.00hod., Klášter (náves) - 09.10-9.35 hod..Ledničky, mrazničky, televizory, monitory,ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.Občané musí být přítomni při předávce odpadu, odložené odpady nebudou vyvezeny.

Přiložené soubory:
PROVOZNÍ DOBA MÍSTNÍHO OBCHODU 19.-23.3.2019
vytvořeno 18.03.2019,změněno 18.03.2019, vložil Miloš Čihák

Z důvodu nemoci je v termínu 19.-23.3.2019 omezena provozní doba místního obchodu a to následovně :úterý 7.00-9.00, středa 7.00-11.00 a 15.00-17.00, čtvrtek 7.00-9.00, pátek 7.00-11.00 a 15.00-17.00 a sobota 7.00-10.00 hod.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "STO DUKÁTŮ ZA JUANA" V BOLEHOŠTI 30.3.2019
vytvořeno 14.03.2019,změněno 14.03.2019, vložil Miloš Čihák

V rámci Bolehošťského divadelního jara uvede v sobotu 30. března 2019 divadelní spolek F.A. Šubert Dobruška hudební komedii Vladimíra Dvořáka s hudbou Zdeňka Petra "Sto dukátů za Juana". Začátek představení v 19.00 hodin v sále Obecního hostince v Bolehošti. Vstupné 60,- Kč.

Přiložené soubory:
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 25.3.2019
vytvořeno 11.03.2019, vložil Miloš Čihák
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 25.3.2019 od 18.00 hod. na obecním úřadu.
Přiložené soubory:
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM - K.Ú. KLÁŠTER N.D.
vytvořeno 10.03.2019, vložil Miloš Čihák

Obec Ledce podle ustanovení §38 odst.1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové č.j. OO-3/2018-602,že v katastrálním území Klášter n.D. obce Ledce bude dne 15.4.2019 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. více - viz. příloha.

Přiložené soubory:
NOC S ANDERSENEM 29.3.2019
vytvořeno 06.03.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní knihovna v Ledcích ve spolupráci s SDH a za podpory obecního úřadu pořádá v pátek 29. března 2019 v klubovně za obchodem "NOC S ANDERSENEM" ( Zábavný podvečer a pohádkové nocování pro děti). Akce potrvá od 18 hodin večer do 9.00 hodin ráno. Pro děti budou připraveny hry, tvořivá dílna, čtení pohádkových příběhů a spousta další zábavy. Občerstvení ( večeře a snídaně) zajištěno. Děti si s sebou vezmou: spací pytel, karimatku nebo jinou podložku, polštářek, přezůvky, psací potřeby, pastelky, oblíbenou stolní hru. Platí zákaz donášky mobilních telefonů, tabletů, notebooků a jiné elektroniky. Přihlášky jsou přijímány u knihovnice paní Jitky Dědkové (tel. 731 462 531) do 28.3.2019. Upozornění : Počet dětí na přespání je omezen na 15.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2019
vytvořeno 28.02.2019, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:
ZAHÁJENÍ PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU 16.3.2019
vytvořeno 21.02.2019, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 16.3.2019. Provozní doba úložiště je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM
vytvořeno 21.02.2019, vložil Miloš Čihák

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Třebechovice pod Orebem pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pátek 5.dubna 2019 od 14.00-18.00 a v sobotu 6. dubna 2019 od 8.00-10.00 hod..

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2019
vytvořeno 03.02.2019,změněno 03.02.2019, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- KČ za osobu lze hradit od 7. února do 29. dubna 2019 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.

 

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.