Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Úřední deska

publikovat od 06.03.2019, publikovat do 25.03.2019, vložil Miloš Čihák
publikovat od 11.03.2019, publikovat do 25.03.2019, vložil Miloš Čihák
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 25.3.2019 od 18.00 hod. na obecním úřadu.
publikovat od 11.03.2019, publikovat do 29.03.2019, vložil Miloš Čihák
publikovat od 11.03.2019, publikovat do 29.03.2019, vložil Miloš Čihák
publikovat od 31.03.2018, publikovat do 31.03.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 31.03.2018, publikovat do 31.03.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 21.05.2018, publikovat do 31.03.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 20.12.2018, publikovat do 31.03.2019, vložil Miloš Čihák
publikovat od 11.01.2019, publikovat do 31.03.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 11.01.2019, publikovat do 31.03.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 11.01.2019, publikovat do 31.03.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 24.01.2019, publikovat do 31.03.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 24.01.2019, publikovat do 31.03.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 10.03.2019, publikovat do 15.04.2019, vložil Miloš Čihák
Obec Ledce podle ustanovení §38 odst.1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové č.j. OO-3/2018-602, že v katastrálním území Klášter nad Dědinou obce Ledce bude dne 15.4.2019 zahájeno zjišťování hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.
publikovat od 21.05.2018, publikovat do 30.06.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 02.07.2018, publikovat do 30.06.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 02.07.2018, publikovat do 30.06.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 02.07.2018, publikovat do 30.06.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 02.07.2018, publikovat do 30.06.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 02.07.2018, publikovat do 30.06.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 02.07.2018, publikovat do 30.06.2019, vložil Ing.Jana Truhlářová
publikovat od 28.02.2019, publikovat do 31.08.2019, vložil Miloš Čihák
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .
publikovat od 20.09.2018, publikovat do 20.09.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová
publikovat od 20.09.2018, publikovat do 20.09.2019, vložil Ing. Jana Truhlářová